Tuesday 11 August 2015

Tertawalah Sebelum Ditertawakan

Oleh-Oleh Seminggu Meh Riyaya

Seminggu neh Riyoyo, Paijo sing saiki kerjo neng Jakarta nelpon omah arep takon do pengen oleh-oleh opo seng nompo si Tole anake lanang...

Paijo : "Halo Assalamualaikum.."
Tole : "Walaikumsalam.."
Paijo : "Sopo iki..??"
Tole : "Niki tole pak.."
Paijo : "Oalah, kowe to le, seminggu neh riyoyo bapakmu iki arep mulih, kowe arep njaluk oleh-oleh opo..??"
Tole : "Tole pengen Blekberi pak men saget pamer teng ngajenge Dik Astuti niko.."
Paijo : "Oalah gampang kui le, opo neh..??"
Tole : "Kalih Handicam men saged ngerekam video pas dolan kalih Dik Astuti.."
Paijo : "Gampang-gampang nek njalukmu mung kui, jajal mbokmu takoni arep njaluk oleh-oleh opo..??"
Tole : "Mungale simbok nyuwun oleh-oleh kotang wong pun molor kabeh.."
Paijo : "Wah ora iso le nek sing koyo ngono, jajal liyane.."
Tole : "Nek mboten kotang mungale cawet mawon wong pun do suwek.."
Paijo : "Ora iso le nek njalukke kui, mbok ganti liyane koyo henpon, jam tangan, kalung, cincin ngono lho..."
Tole : "Lha emange nopo to pak kok mboten saged..??"
Paijo : "Angel nyopet-e!!


No comments:

Post a Comment